phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Entre la vida i la mort

El Quintet de Schubert en Do major, D. 956, una de les seves últimes obres, és una commovedora expressió de la seva genialitat
musical. Escrit per a un quintet de corda poc convencional, aquesta obra destaca per les seves emocionants contradiccions. Des dels
moments alegres i enèrgics fins als passatges melancòlics i reflexius, Schubert ens guia per un viatge emocional profund. Compost
prop de la seva mort, el Quintet captura la seva ànima i passió, deixant un llegat immortal en la història de la música de cambra. 

El Quinteto de Schubert en Do mayor, D. 956, una de sus últimas obras, es una conmovedora expresión de su genialidad musical.
Escrito para un quinteto de cuerda poco convencional, esta obra destaca por sus emocionantes contradicciones. Desde los momentos
alegres y enérgicos hasta los pasajes melancólicos y reflexivos, Schubert nos guía por un viaje emocional profundo. Compuesto
cerca de su muerte, el Quinteto captura su alma y pasión, dejando un legado inmortal en la historia de la música de cámara. 

Schubert’s Quintet in C major, D. 956, one of his last works, is a moving expression of his musical genius. Written for an unconventional
string quintet, this work stands out for its exciting contradictions. Since the happy and energetic moments to melancholic and reflective
passages, Schubert guides us through a deep emotional journey. Composed near his death, the Quintet captures his soul and passion,
leaving an immortal legacy in the history of chamber music. 

Le Quintette en do majeur D. 956 de Schubert, l’une de ses dernières œuvres, est une expression émouvante de son génie musical.
Écrite pour un quintette à cordes non conventionnel, cette œuvre se distingue par ses contradictions passionnantes. Depuis les
moments joyeux et énergiques en passages mélancoliques et réfléchis, Schubert nous guide à travers un voyage émotionnel
profond. Composé peu avant sa mort, le Quintette capture son âme et sa passion, laissant un héritage immortel dans l’histoire de
la musique de chambre.

 

Raul Campos · Violí 

Abel Antón · Violí 

Marina Prat · Viola 

Jaume Ferrer · Violoncel 

Mar Gimferrer · Violoncel

 

Programa:

Franz Schubert Quintet de corda en Do Major, D.956 

 Allegro ma non troppo Adagio Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto Allegretto