phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Un món de sensacions i emocions

La música del duet “Counterpoint” és el resultat d’una recerca constant entre la tradició clàssica i popular, creant un so original i únic. Les seves actuacions es descriuen com a envoltants i involucren el públic en un món d’emocions i sensacions. El duo ha actuat a festivals internacionals a Espanya, França, Alemanya, Praga, Uzbekistan i Kazakhstan. 

La música del dúo “Counterpoint” es el resultado de una búsqueda constante entre la tradición clásica y popular, creando un sonido original y único. Sus actuaciones se describen como envolventes e involucran al público en un mundo de emociones y sensaciones. El dúo ha actuado en festivales internacionales en España, Francia, Alemania, Praga, Uzbekistán y Kazajstán. 

The music of the duo “Counterpoint” is the result of a constant search between classical and popular traditions, creating an original and unique sound. Their performances are described as immersive and involve the audience in a world of emotions and sensations. The duo has performed at international festivals in Spain, France, Germany, Prague, Uzbekistan and Kazakhstan. 

La musique du duo « Counterpoint » est le résultat d’une recherche constante entre traditions classiques et populaires, créant un son original et unique. Leurs performances sont décrites comme immersives et entraînent le public dans un monde d’émotions et de sensations. Le duo s’est produit dans des festivals internationaux en Espagne, en France, en Allemagne, à Prague, en Ouzbékistan et au Kazakhstan.

 

Counterpoint Duo

Filomena de Pasquale, Flauta

Giorgio Albiani, Guitarra

 

Programa

 

Celso Machado (1953 – …), “Paçoca”

Laurent Boutros  (1964 – …), “Amasia”

H. Villa Lobos (1887 – 1959), “Bachiana Brasileira núm. 5”

Roberto Rossi, “La Comedia” , inspirat en la Divina Comèdia de Dante

Aligheri

Inèdit, Hic Incipit- Koine- Makeda, Dedicat a Giorgio Albiani

Jacques Ibert (1890 – 1962), “Entr’acte”

Francesco Santucci (1964 – …), ” Habanera y Tango”

J. Luis Merlin (1952 -…), “Evocation y Joropo”

A. Piazzola (1921 – 1992), “Café 1930”, “Nightclub 1960”