phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Grans Quartets: Mozart i Dvorak

El quartet de corda representa un dels gèneres més complexos i reconeguts de la música clàssica. El Guillaume String Quartet presenta aquests dos quartets, el KV 465, l’anomenat “de les dissonàncies” amb el qual Mozart va desconcertar els seus contemporanis i el quartet op.96 de Dvorák “americà”, compost pel compositor txec a Splitville, a l’estat nordamericà de Iowa, com a mostra de la gran varietat d’autors que han dedicat la seva tasca compositiva a aquesta formació. El cuarteto de cuerda representa uno de los géneros más complejos y reconocidos de la música clásica. 

El Guillaume String Quartet presenta estos dos cuartetos, el KV 465, el llamado “de las disonancias” con el que Mozart desconcertó a sus contemporáneos y el cuarteto op.96 de Dvorák “americano”, compuesto por el compositor checo en Spillville, en el estado estadounidense de Iowa, como muestra de la gran variedad de autores que han dedicado su labor compositiva a esta formación. The string quartet represents one of the most complex and recognised genres of classical music. 

The Guillaume String Quartet presents these two quartets, KV 465, the so-called “quartet of dissonances” with which Mozart disconcerted his contemporaries, and Dvorák’s “American” quartet op.96, composed by the Czech composer in Spillville, in the American state of Iowa, as an example of the great variety of composers who have dedicated their compositional work to this formation. Le quatuor à cordes représente l’un des genres les plus complexes et les plus renommés de la musique classique. 

Le Guillaume String Quartet présente ces deux quatuors, le KV 465, dit “quatuor des dissonances” avec lequel Mozart a déconcerté ses contemporains, et le quatuor “américain” op.96 de Dvorák, composé par le compositeur tchèque à Spillville, dans l’État américain de l’Iowa, comme un échantillon de la grande variété de compositeurs qui ont consacré leur travail de composition à cette formation.


Programa

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Quartet de corda núm.19, KV 465 en Do major “ de les Dissonàncies” 

Adagio – Allegro – Andante cantabile – Minuetto e trio. Allegro – Allegro molto 

Antonin Dvoràk (1841 – 1904) Quartet de corda núm.12, op.96 en Fa major “Americà” 

Allegro, ma non troppo – Lento – Molto vivace – Finale