phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Dues veus originals

Dues veus originals – Església de Sant Martí d’Empúries

Pia Freund, veu
Adolf Pla, piano

Obres de: Sibelius, Mompou, etc.

Sibelius i Mompou ens conviden a contrastar la sonoritat de la música nòrdica amb la mediterrània a través de l’amor, la naturalesa, la fugacitat del temps i la mort. Els textos, de poetes finlandesos, del català Josep Janés, del francès Paul Valèry i de l’espanyol Juan de la Cruz, marquen el contingut del concert, fent especial èmfasi en el darrer, on l’expressió d’aquest místic a El cantar del alma ens trasllada a la nostra sonoritat interna, la soledad sonora, la música callada. Un recital que explora la faceta més introspectiva de Sibelius i de Mompou que, des de la poesia i la metafísica, ens parlen de l’expressió de la fugacitat del temps i l’experiència humana.

Sibelius y Mompou nos invitan a contrastar la sonoridad de la música nórdica con el mediterráneo a través del amor, la naturaleza,
la fugacidad del tiempo y la muerte. Los textos, de poetas finlandeses, del catalán Josep Janés, del francés Paul Valèry y del español Juan de la Cruz, marcan el contenido del concierto, haciendo especial énfasis en el último, donde la expresión de este místico en El cantar del alma nos traslada a nuestra sonoridad interna, la soledad sonora, la música callada. Un recital que explora
la faceta más introspectiva de Sibelius y Mompou que, desde la poesía y la metafísica, nos hablan de la expresión de la fugacidad del tiempo y la experiencia humana.

Sibelius and Mompou invite us to contrast the sonority of Nordic music with the Mediterranean through love, nature, the transience
of time and death. Poems, from Finish, Catalan, French and the Spanish composer Juan de la Cruz determinte the content of the concert, emphasizing in the latter, where the expression of this mystic in El cantar del alma takes us to our internal sonority, the “sonorous loneliness” or “silent music”. A recital that explores the most introspective side of Sibelius and Mompou who, from poetry and metaphysics, tell us about the expression of the transience of time and human experience.

Sibelius et Mompou nous invitent à contraster la sonorité de la musique nordique avec la Méditerranée à travers l’amour, la nature,
la fugacité du temps et de la mort. Les textes, de poetes finlandais, du catalan Josep Janés, du français Paul Valèry et de l’espagnol Juan de la Cruz, marque le contenu del concert, avec un accent particulier sur ce dernier, où l’expression de ce mystique à El cantar del alma il nous emmène à notre sonorité intérieure, la « solitude sonore» ou la « musique silencieuse». Un récital qui explore le côté le plus introspectif de Sibelius et Mompou qui, à partir de la poésie et de la métaphysique, nous parlent de l’expression de la fugacité du temps et de l’expérience humaine. montrera que vingt peut aussi être un siècle plein de douceur.