phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Preludis, nocturns, estampes, capricis…

Preludis, nocturns, estampes, capricis… – Església de Sant Martí d’Empúries

Diana Nocchiero, piano

Obres de: Debussy, Grieg, Rota, Rossini

El piano de Diana Nocchiero ens invita a un viatge per la vesprada, entrant a la nit, en el somnieig dels temps, fins al matí
lluminós. Debussy ens obrirà la imaginació amb els seus colors i textures, Grieg ens endinsarà en la seva interioritat profunda
i intimista al seu nocturn, mentre que la melodia nupcial ens obre el camí de la llum cap a Nino Rota, que ens demostrarà que
el vint pot ser també un segle ple de dolcesa. Finalment, la nota rossiniana ens fa arribar a l’alba del so, quan el dia ja s’albira
i tot és possible. El cicle vital més optimista.

El piano de Diana Nocchiero nos invita a un viaje por la tarde, entrando por la noche, en la soñación de los tiempos, hasta
la mañana luminosa. Debussy nos abrirá la imaginación con sus colores y texturas, Grieg nos adentrará en su interioridad
profunda e intimista en su nocturno, mientras que la melodía nupcial nos abre el camino de la luz hacia Nino Rota, que nos
demostrará que el veinte puede ser también un siglo lleno de dulzura. Finalmente, la nota rossiniana nos hace llegar al
amanecer del sonido, cuando el día ya se vislumbra y todo es posible. El ciclo vital más optimista.

Diana Nocchiero’s piano invites us on a journey through the evening, entering the night, in the dream of time, into the bright
morning. Debussy will open us our imagination with his colors and textures, Grieg will take us into his deep and intimate
interiority in his nocturne, while the wedding melody opens the path of light to Nino Rota, who will show us that twenty can
also be a century full of sweetness. Finally, Rossini brings us to the dawn of sound, when the day is dawning and everything is
possible. The most optimistic cycle of life.

Le piano de Diana Nocchiero nous invite à un voyage à travers le soir, entrant dans la nuit, dans le rêve du temps, jusqu’au
matin lumineux. Debussy ouvrira notre imaginaire avec ses couleurs et ses textures, Grieg nous emmènera dans son intériorité
profonde et intime dans son nocturne, tandis que la mélodie de mariage ouvre le chemin de la lumière à Nino Rota, qui nous
montrera que vingt peut aussi être un siècle plein de douceur. Enfin, la note Rossiniane nous amène à l’aube du son, quand le
jour se lève et que tout est possible. Le cycle de vie le plus optimiste.